Companies starting with Z

Zemplínske Múzeum Michalovce

Zemplínske múzeum sa od svojho vzniku zameriava na výskum a komplexnú dokumentáciu prírody, pravekého a stredovekého vývoja, históriou, kultúry a umenia regiónu Zemplína.