Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Michalovce: 63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

HVIEZDOSLAVOV KUBIN 2017

23.  a 24. marca 2017  sa bude konať už 63. ročník tejto prestížnej súťaže. Do okresných a regionálnych kôl sa zapájajú všetky malotriedne a plne organizované základné školy a stredné školy v okrese Michalovce. Súťaž je dvojdňová a prebieha v piatich kategóriách jednotlivcov ( osobitne v poézii a v próze). Dlhoročná tradícia a vynikajúce výsledky našich recitátorov poukazujú na vyspelú úroveň „ michalovskej recitátorskej školy“ a osobností , ktoré v našom meste máme a ktoré recitátorov pripravujú. Spojením síl chceme aj naďalej pokračovať v tomto duchu a šíriť dobré meno michalovskej recitátorskej školy a mesta Michalovce.

Víťazi postúpia do krajského kola pod názvom Metamorfózy slova, ktorá sa uskutoční 10. – 12. apríla 2017 v Michalovciach.