Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Moderné a atraktívne vyučovanie anglického jazyka na ZŠ Pavla Horova

zspavlahorova

Základná škola Pavla Horova v Michalovciach realizuje projekt s  názvom Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Miesto realizácie projektu : Základná škola Pavla Horova v Michalovciach.

Realizácia projektu: jún 2012 - máj 2014

Celková hodnota schváleného projektu: 287 422, 55 €

 

Projekt je zameraný na štyri aktivity:

 

 1. Inovácia a digitalizácia predmetu anglický jazyk s dôrazom na čitateľskú gramotnosť:

- moderné a atraktívne vyučovanie anglického jazyka,

 • nové učebné materiály,

 • zvýšenie kvality prípravy žiakov na anglický jazyk,

 • kurz anglického jazyka na webe školy.

 1. Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov: pútavé učebné materiály na webe školy

 2. Rozvoj čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský jazyk a literatúra:

 • nové a zábavné čítanie s porozumením pre žiakov 1. – 9. ročníka,

 • zážitkové vyučovanie slovenského jazyka,

 • zaujímavé čítanie pre žiakov na webe školy.

 1. Školenia učiteľov zamerané na implementáciu inovatívnych metód do vyučovacieho procesu a práca s modernými technológiami.

V rámci týchto aktivít sme získali:

 • množstvo nových a zaujímavých pomôcok,

 • možnosť pracovať s najnovšími technológiami,

 • vyškolených učiteľov pre prácu s najnovšími technológiami a modernými vzdelávacími metódami,

 • moderné vybavenie tried najnovšou technológiou,

 • novú učebňu anglického jazyka pre 1. - 4. ročník,

 • novú modernú knižnicu - viac ako 2 000 kníh , atlasov, encyklopédií a časopisov,

 • nové učebnice a pracovné zošity,

 • nové učebné materiály spracované na internetovej stránke www.zsphorova.sk.

Tento projekt umožňuje vytvoriť ucelenú koncepciu vzdelávania založenú na moderných inovatívnych metódach, modernom vybavení, nesmierne pútavú pre žiakov všetkých vekových kategórií