Facebook Michalovske noviny

 
 
 
 

Margecianske fajnoty

Tentokrát sa vybrali do ešte východniarskych Margecian na predajný jarmok: Fajnoty Dolného Spiša. Okolo 2000–ová obec v okrese Gelnica leží pri sútoku Hornádu a Hnilca na ľavom brehu vodnej nádrže Ružín budovanej v rokoch 1963 – 1973.Je to známy železničný uzol, s odbočkou do Červenej Skaly, ktorá oslavuje 80 rokov trvania. Najstaršia zmienka v písme o lokalite je z roku 1235 ako časť chotára Gelnice, no už v roku 1300 mala svoje meno – Sentmargita, odvodené od tunajšieho kostola zasväteného svätej Margite, ktoré sa po stáročia menilo až na dnešné Margecany.Organizátori v rámci podujatia naplánovali množstvo sprievodných programov: ukážka výroby domácich špecialít, o ktoré bol veľký záujem medzi prítomnými, predaj produktov z „gazdovského dvora“, ulička remesiel – tkanie kobercov, kožené suveníry, pletenie košíkov, rezbárstvo, atď.V kultúrnom programe vystúpili detské folklórne súbory (FS), no boli pripravené aj FS Čačina, FS Magurák, FS Vargovčan, či ľudový rozprávač Jožko Jožka.Klub slovenských turistov (KST) zorganizoval prechádzku pod Holý Hrbok, no ten našim členom „ubzikol“ kvôli rannému začiatku (7:30 hod). Neušla im však ale návšteva od roku 1985 technickej pamiatky Margecianskeho tunela prevádzkovaného od roku 1872 do roku 1955, no ani „galérie Elfo gitár“ v neďalekých Jaklovciach.I keď počtom malá skupina turistov z NM K ST T o to väčší bol ich zážitok z uskutočnenej akcie vrátane viac ako 200 km vozenia sa vlakom.

Anton Hasák, predseda KST Turista Michalovce