Rod Uroplatus - gekóni, majstri pretvárky

 

Gekóny tohto rodu sú majstrami v pretvárke podobne ako chameleóny. Avšak, na rozdiel od chameleónov nevyužívajú tak výrazne pre svoju nenápadnosť zmenu farby, ale zafarbenie tela a tvar tela, ktoré pripomína v prípade niektorých druhov kôru stromov a kríkov prostredia v ktorom žijú. Výrastky na koži tela a zafarbenie tela v prípade týchto druhov dokonale imituje nielen štruktúru a farbu kôry, ale aj to, že táto kôra stromov a kríkov je porastená rôznymi machmi, lišajmi. Niektoré druhy zasa imitujú zoschnuté a uhynuté listy rastlín, ako tvarom, tak aj farbou.

 

 

Uroplatus lineatus s vyblednutou kresbou pozdĺžnych pruhov, ktorú na na tomto mieste nepotrebuje

Gekóny rodu Uroplatus prirodzene sa vyskytujú iba na ostrove Madagaskar. Nevyskytujú sa na žiadnom ďalšom kontinente (ani na najbližšom kontinente – Afrika), a ani na iných ostrovoch. Sú to obyvatelia lesov a krovinatých porastov, a na život v tomto prostredí sú dokonale prispôsobené.

 

Porovnanie troch rôznych druhov – Uroplatus ebenaui, fimbriatus a sikorae

Stručný popis

Gekóny tohto rodu patria medzi gekóny malej až strednej veľkosti, medzi najmenšie patrí Uroplatus ebenaui, s dĺžkou 75-84mm, a najväčšie Uroplatus fimbriatus s dĺžkou až 33cm. Telo majú ploché.

Zafarbenie tela je prispôsobené prostrediu lesa a krovísk, v odtieňoch sivej a hnedej, v prípade druhov imitujúcich kôru aj s rôznymi výrastkami. Gekóny rodu Uroplatus sú schopné čiastočnej farbozmeny, avšak nie tak výrazne ako chameleóny. Dokážu meniť zafarbenie v tom zmysle, že môžu ich farby vyblednúť, alebo naopak byť jasnejšie.

 

 

Maskovanie Uroplatus fimbriatus – drsnej kôry porastenie machmi, riasami

 

Všeobecne o chove

Gekóny rodu Uroplatus patria medzi chovateľsky náročnejšie zvieratá. Pokúsiť sa o ich chov by mali v prvom rade už skúsenejší chovatelia. Tieto zvieratá vyžadujú priestranné terária, ktoré sú orientované na výšku. Taktiež tieto terária musia byť zariadené tak, aby sa v nich chovanci cítili bezpečne. Potrebujú mať v teráriách vetvy, vhodné sú aj živé rastliny.

Taktiež potrebujú, napriek tomu, že pochádzajú z Madagaskaru, teploty nepresahujúce 28°C. Je to z dôvodu, že väčšinou sa zdržiavajú a vyskytujú v lesoch, v ich nižších častiach, kde teploty nie sú vysoké. Taktiež nároky na stabilnú a primeranú vlhkosť vyplývajú zo špecifík lesného a krovinami zarasteného prostredia.

 

Uroplatus phantasticus napodobňuje tvarom a zafarbením tela opadané lístie

Tieto gekóny sú hlavne hmyzožravce, lovia v noci. Je možné ich kŕmiť muchami a ich larvami, cvrčkami, slimákmi, larvami múčneho červa a húsenicami zavíjača voskového, švábmi. Väčšie druhy taktiež príjmu aj malé myšie holíčata.

Tento druh sa množí tak, že po napárení samička znáša vajcia, ktoré su dve. Tieto znášajú do kladiska, kde je vhodná vlhkosť. Z týchto vajec sa liahnu mláďatá po 50 až 85 dňovej inkubácii. Mláďatá ako aj pri ostatných plazoch sú samostatné.

zdroj: Peter Mokrý